Ενημερωτικό Δελτίο - Τεύχος 1

πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την έκδοση pdf 

«Το Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο για όλους τους Φοιτητές Πανεπιστημίων στην Ευρώπη έρχεται…»

Το Έργο EDIPUS θα δημιουργήσει ένα νέο ισχυρό εργαλείο, την Πύλη Ψηφιακού Χαρτοφυλακίου (ΠΨΧ), η οποία θα αντιμετωπίσει τις ανάγκες εύρεσης εργασίας των φοιτητών Πανεπιστημίων και των νέων που αναζητούν εργασία. Η ΠΨΧ θα παρέχει στους φοιτητές έναν ψηφιακό χώρο, όπου θα μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους χαρτοφυλάκιο εμπειριών και δεξιοτήτων με καινοτόμο και επαγγελματικό τρόπο. Η ΠΨΧ στοχεύει στο να αντικαταστήσει το παραδοσιακό Βιογραφικό Σημείωμα, προσφέροντας έναν πιο έξυπνο τρόπο στους φοιτητές να εκφραστούν. Το Ψηφιακό Χαρτοφυλάκιο θα επιτρέψει στους φοιτητές να καταγράψουν όλες τις εμπειρίες τους και να παρουσιάσουν τον εαυτό τους σε εργοδότες πριν από τη συνέντευξη, έχοντας παράλληλα την ευκαιρία να σημειώσουν θετική πρώτη εντύπωση. Επιπροσθέτως, το EDIPUS θα δημιουργήσει μια Βάση Δεδομένων ψηφιακών χαρτοφυλακίων, στην οποία οι εργοδότες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και να επιλέξουν τους κατάλληλους υποψηφίους για τις ανάγκες της Εταιρείας τους.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ 

Ο κεντρικός στόχος του Έργου EDIPUS είναι να εμπλουτίσει τις ευκαιρίες απασχολησιμότητας των φοιτητών και των νέων που αναζητούν εργασία στην Ευρώπη. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός εργαλείου που θα βοηθήσει τους φοιτητές να εκφραστούν δημιουργικά και με επαγγελματισμό μέσω ενός Ψηφιακού Χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβάνοντας, παράλληλα, Συμβούλους Καριέρας και πανεπιστημιακούς συμβούλους. Ένας ακόμη βασικός στόχος είναι η δημιουργία μιας Βάσης Δεδομένων Ψηφιακών Χαρτοφυλακίων, προκειμένου να εντάξει επιτυχώς τους εργοδότες στη διαδικασία αξιοποίησης του εργαλείου αυτού στην επιλογή των πιθανών εργαζομένων τους.

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ 

Η βασική ομάδα στόχου είναι οι φοιτητές Πανεπιστημίων από οποιοδήποτε υπόβαθρο και σε οποιαδήποτε κατεύθυνση που επιθυμούν να αναπτύξουν ένα προσωπικό διαδικτυακό ψηφιακό χαρτοφυλάκιο. Η δευτερεύουσα ομάδα στόχου περιλαμβάνει Στελέχη καριέρας, όπως επίσης και άλλους εκπροσώπους από Πανεπιστημιακές φοιτητικές υπηρεσίες στην Ευρώπη, ενώσει εργοδοτών και επιχειρήσεις.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ 

Το EDIPUS ευελπιστεί να δημιουργήσει έναν αντίκτυπο στις ευκαιρίες απασχολησιμότητας σε φοιτητές Πανεπιστημίων στην Ευρώπη, βελτιώνοντας τη θέση τους στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα στοχεύοντας να προκαλέσει αξιοσημείωτο αντίκτυπο ενισχύοντας το επαγγελματικό τους προφίλ και βελτιώνοντας τα διαθέσιμα εργαλεία. Επιπροσθέτως, το Έργο στοχεύει στο να επηρεάσει τον τρόπο που οι εργοδότες βλέπουν τα προφίλ των υποψηφίων εργαζομένων και να κάνει τη διαδικασία αυτή ευκολότερη και πιο αποτελεσματική για οποιονδήποτε εμπλέκεται. Τέλος, το Έργο στοχεύει να βελτιώσει μακροπρόθεσμα την ποιότητα των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες για τους φοιτητές των Πανεπιστημίων, καθώς και τους Συμβούλους Καριέρας για την καθοδήγηση των νέων αποφοίτων. Ο κεντρικότερος στόχος είναι η υιοθέτηση του προτεινόμενου εργαλείου σε όλη την Ευρώπη.

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

Ο συντονιστής οργανισμός είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Συντονιστών ERASMUS. 

Εταίροι - Instituto Superior de Engenharia do Porto (Πορτογαλία), Enoros Συμβουλευτική(Κύπρος), Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ελλλάδα), Ένωση Μεσογειακών Πανεπιστημίων UNIMED (Ιταλία), Δίκτου Φοιτητών ERASMUS (Βέλγιο), Πανεπιστήμιο Βιέννης (Αυστρία),
Eurocrea Merchant (Ιταλία), Fundacion Universidad Empresa Murcia (Ισπανία).

  • February 25, 2016