ΣΤΟΧΟΙ


Ο κεντρικός στόχος του Έργου EDIPUS είναι να εμπλουτίσει τις ευκαιρίες απασχολησιμότητας των φοιτητών και των νέων που αναζητούν εργασία στην Ευρώπη. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός εργαλείου που θα βοηθήσει τους φοιτητές να εκφραστούν δημιουργικά και με επαγγελματισμό μέσω ενός Ψηφιακού Χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβάνοντας, παράλληλα, Συμβούλους Καριέρας και πανεπιστημιακούς συμβούλους. Ένας ακόμη βασικός στόχος είναι η δημιουργία μιας Βάσης Δεδομένων Ψηφιακών Χαρτοφυλακίων, προκειμένου να εντάξει επιτυχώς τους εργοδότες στη διαδικασία αξιοποίησης του εργαλείου αυτού στην επιλογή των πιθανών εργαζομένων τους.