Δελτίο Τύπου EDIPUS

Αξιοσημείωτη επιτυχία στο πλαίσιο του έργου Erasmus + επετεύχθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συντονιστών Erasmus (EAEC) και τους εταίρους της. Το Έργο με τίτλο «EDIPUS: Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Χαρτοφυλάκιο για Φοιτητές Πανεπιστημίων» εγκρίθηκε με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους 210.930€ και ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2015 και αναμένεται να ολοκληρωθεί την 31η Οκτωβρίου 2017.
 
Το Έργο EDIPUS θα δημιουργήσει ένα νέο ισχυρό εργαλείο για όλους τους φοιτητές της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη, το οποίο θα παρέχει στους φοιτητές ένα ψηφιακό εργαλείο, την επονομαζόμενη Πύλη Ψηφιακού Χαρτοφυλακίου (ΠΨΧ), όπου θα μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους χαρτοφυλάκιο εμπειριών και προσόντων με δημιουργικό και επαγγελματικό τρόπο. Το χαρτοφυλάκιο θα είναι κατά το ήμισυ δομημένο επιτρέποντας στους φοιτητές να είναι δημιουργικοί κατά τον τρόπο που οι ίδιοι επιθυμούν να παρουσιάσουν τις εμπειρίες του χαρτοφυλακίου τους. Η ΠΨΧ του EDIPUS στοχεύει στο να αντικαταστήσει το παραδοσιακό Βιογραφικό Σημείωμα, προσφέροντας ένα πιο έξυπνο και μοντέρνο εργαλείο στους φοιτητές να εκφραστούν, υποστηρίζοντας τις λειτουργίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και την επικοινωνία των smart phones. Τα χαρτοφυλάκια του EDIPUS θα φιλοξενηθούν σε μια έξυπνη πλατφόρμα βάσης δεδομένων επιτρέποντας στους εργοδότες να ανακαλύψουν πιθανούς εργαζομένους μέσω μιας έξυπνης γραμμής αναζήτησης με προτιμήσεις δεξιοτήτων και ανάγκες για την προσφερόμενη εργασία.  Το καλύτερα αναπτυγμένο χαρτοφυλάκιο φοιτητή Πανεπιστημίου θα είναι εκείνο που θα επιτρέπει στον εργοδότη να προσφέρει μια θέση στο φοιτητή χωρίς να προαπαιτείται η φυσική επαφή των δύο πλευρών. 
 

Η βασική ομάδα στόχου του Έργου είναι όλος ο κύκλος φοιτητών Πανεπιστημίων της Ευρώπης και πέραν αυτής, οι ακαδημαϊκοί, οι Ειδικοί Καριέρας και Στελέχη, εκπρόσωποι επιχειρήσεων και λοιποί ενδιαφερόμενοι. Το εργαλείο αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, της αυτοεκτίμησής τους και της αυτό-αξιολόγησής τους, παρέχοντάς τους ένα εργαλείο που τους επιτρέπει βαθμολόγηση των επιδόσεων και συντονίζει την κινητικότητα στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του Έργου, θα πραγματοποιηθεί Έρευνα προκειμένου να ληφθεί αναπληροφόρηση (feedback)/εξαχθούν συμπεράσματα για το σχεδιασμό του περιεχομένου, τα οποία θα καθορίσουν τη βασική δομή της Πύλης Ψηφιακού Χαρτοφυλακίου του EDIPUS. Ηλεκτρονικός Οδηγός Χρήσης θα αναπτυχθεί για τη χρήση από φοιτητές και εκείνους που υποστηρίζουν τους φοιτητές να αναπτύξουν την ΠΨΧ του EDIPUS. Τέλος, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα δημιουργηθεί για τους φοιτητές και τους Ειδικούς Καριέρας για την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη μιας ΠΨΧ.

Η κοινοπραξία του Έργου EDIPUS αποτελείται από Ειδικούς από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Αυστρία, την Πορτογαλία, το Βέλγιο και την Ισπανία. Ο συντονιστής οργανισμός είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Συντονιστών ERASMUS. Εταίροι οργανισμοί είναι Instituto Superior de Engenharia do Porto (Πορτογαλία), Enoros Συμβουλευτική(Κύπρος), Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ελλλάδα), Ένωση Μεσογειακών Πανεπιστημίων UNIMED (Ιταλία), Δίκτου Φοιτητών ERASMUS (Βέλγιο), Πανεπιστήμιο Βιέννης (Αυστρία),
Eurocrea Merchant (Ιταλία), Fundacion Universidad Empresa Murcia (Ισπανία).

 

 Download Press Release[EN]

  • February 25, 2016